Na našej webovej stránke prebieha údržba

html templates

Kontaktné informácie 

Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica

Cesta k nemocnici č. 55
974 01, Banská Bystrica

048/ 433 56 47

info@cpldz-bb.sk

Ambulancia 
otvorená cez pracovné dni 7.00–15.00